Rustica.HR

Izbor iz galerije

Ponuda i potražnja

Uključite se u naš forum!
forum

Suradnja

Rustica je članica Mreže ekosela Balkana
meb
Biblioteka : NITKO SE NIJE UČEN RODIO
Posted by Bozica on 2009/4/10 11:20:00 (11604 reads)
Biblioteka

Evo popisa literature, koja se može kod nas posuditi... Samo molimo da konzumirate literaturu obzirno i u razummnim količinama, jer može imati poguban utjecaj na život. Javite se e-mailom na bozica59@gmail.com, a narucenu knjigu (ako već nije posuđena) mozete podići u info centru Zelene akcije u dvorištu. Knjigu smijete zadržati kod sebe 15 dana, pa si planirajte vrijeme tako da je stignete pročitati.
Posudbu knjiga ne naplaćujemo, ali ste dobrodošli ubaciti koju kunu u našu kasicu-prasicu, jer štedimo za štagalj - prostor u kojem planiramo skladištiti proizvode našeg vrta, sušiti ljekovito bilje, skladištiti sjeme, ukuhavati zimnicu i izvoditi razne druge (slow) food akrobacije...


LITERATURA - KNJIGE I PRIRUČNICI

POLITIKA I OKOLIŠ/ISTRAŽIVANJA I SLIČNO
V.I. Lenjin: Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma /napisano 1917. u Petrogradu) Izdavač: Naklada literature na inostranim jezicima, Moskva 1946.

Naučno veće Vegetacijske karte Jugoslavije: Prirodna potencijlna vegetacija Jugoslavije (Priredjeno za 18. kongres IUFRO Yu 86), Ljubljana 1986.

dr Ivan Cifrić: Ekološka svijest mladih (istraživanje), Izdavač: Radna zajednica republičke konferencije saveza socijalističke omladine hrvatske i zavod za sociologiju filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1987.

Hans Christoph, Binswanger: Geld und Natur; Izdavač: Weitbrecht 1991.

Renee Vellve: Saving the seed, Izdavač: Grain, London 1992.

Hans-Peter Martin, Harald Schumann: Die Globalisierungsfalle – Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand, Izdavač: Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1997.

Hrvatska poljoprivreda na raskrižju (Nacionalno izvješće RH), Izdavač: Ministarstvo poljoprivrede i šummarstva RH, Zagreb 19997. (povodom World Food Summit održanog 13-17 Novembra 1996. u Rimu)

Duge sjene periferije, Zbornik, Izdavč: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 1998. uredili Ivan Rogić i Maja Štambuk

Peter Singer: Oslobođenje životinja, Izdavač: IBIS grafika, 1998., Prijevod s engleskog: Neven Petrović

Gojko Bežovan, Mihajlo Dika, Mladen Ivanović: ZAKLADE djelatnosti i osnivanje, Izdavač: Centar za razvoj neprofitnih organizacija, Zagreb, 1999.

Hrvatska i održivi razvitak, Humane i odgojne vrednote, Izdavač: RH, Ministarstvo razvitka i obnove, Zagreb, 1999.

Ivana Laginja, Lidija Pavić: Putokaz za djelotvoran rad lokalne zajednice, Izdavač: Odraz, Zagreb 2001.

Darko Znaor, Sonja Karoglan Todorović, Maja Novak Golub: Percepcija i stavovi stanovništva Međimurske županije o prirodi i okolišu

Siniša Golub: Suradnja regionalne samouprave i nevladinog sektora u zaštiti okoliša Međimurske županije; Izdavač: Zaštitarsko-ekološka organizacija Nbilis, Čakovec 2002.

Horst-Eberhard Richter: Ist eine andere Welt moglich? (Fur eine solidarische Globalisierung), Izdavač: Kipenheuer&Witsch, Koln 2003.

Hans Vorlander: Demokratie, Gesichte, Formen, Theorien, Izdavač: Verlag C.H. Beck, Munchen 2003.

Noam Chomsky: Hegemonija ili opstanak (Američke težnje za globalnom dominacijom), izdavač: Naklada Ljevak d.o.o., Zagreb 2004., Prijevod s engleskog: Damir Biličić

Suzanne Bakker, Ivana Laginja, Ana Željezić: Priručnik zelenog plana u Hrvatskoj, Izdavač: ZOE, Zagreb 2005.

Jeffrey M. Smith: Sjeme obmane, Izdavač: Biovega, Zagreb 2005. (Planetopia), Prijevod s engleskog: Nebojša Buđanovac

Vandana Shiva: Biopiratstvo – Krađa prirode i znanja, Izdavač: DAF, Zagreb 2006., Prijevod s engleskog: Igor Grbić (original izdan u Cambridgu 1997.)

National Island Development Programme, Izdavač: Republic of Croatia, Ministry of Development and Reconstruction, Zagreb 1997.

Lars Even Andersen: Globalizacija: zašto ne uspijeva?, Izdavač: Stajer-Graf d.o.o., Zagreb 2003.

Dražen Šimleša: Globalni svjetski rat/Drukčiji svijet je moguć, Izdavač: Što čitaš, Zagreb 2006.

Dražen Šimleša: Kako potrošiti svijet – Mala škola ratova za resurse, Izdavač: Što čitaš?, Zagreb 2008.

ZNANOST/BIOLOGIJA/TEHNOLOGIJA
Života Popović: Fiziologija biljaka, ishrana i metabolizam, Izdavč: Naučna knjiga, Beograd 1987.

Wolfgang Hingst: Zeitbombe GENTEHNIK, Izdavač: Orag GesmbH&Co, 1988.

Iza Kruszewska: Genetički preinačena hrana i usjevi u Hrvatskoj: prijetnja ekološkoj poljoprivredi, Izvješće; Izdavači: Hrvatski centar «Znanje za okoliš», Zelena akcija (knjižica, meki uvez, 40 stranica)

Steve Prentis (1984): Biotehnologija – nova industrijska revolucija, Izdavač: Školska knjiga, 1991., Prijevod: Jasna Jurić, dipl. ing. Biotehnologije

Carol C. Baskin, Jerry M. Baskin: SEEDS – Ecology, Biogeography, and Evolution of Dormancy and Germination, Izdavač: Academic Press, San Diego, London, 2001.

Anton Komat: Pesticidi, ubijalci živlenja, Izdavač: Založba Tangram, Ljuljana, 1995.

Heinz Buddemeier: Življenje v umetnih svetovih (navidezna resničnost, videospoti in vsakdanje gledanje tevizije), Izdavač: Inštitut za trajnostni razvoj, Ljubljana, 1996.

ODRŽIVI RAZVOJ - OPĆENITO
B. Geier: Biologisches SAATGUT aus dem eigenen Garten, Izdavač: Synthesis Verlag 1982.

Miroslav Kovač: Hrvatski posavec – Autotoni konj Hrvatske; Izdavač: Poljoprivredni centar Hrvatske – Stočarski selekcijski centar uz pomoć Stiftung Europaisches Naturerbe «EURONATUR», Zagreb 1994.

Šandor Horvath: Hrvatske baštinjene pasmine – začeci, izumiranje, sadašnje i buduće prilike, Izdavač: Pokret prijatelja prirode «Lijepa naša», Zagreb 1996.

Biodiversity, Questions and Answers; Izdavač: Council of Europe, Strasbourg Cedex 1996.

agriculture & biodiversity, Questions and Answers; Izdavač: Council of Europe, 1997

Claus-Peter Hutter, Annette Otte, Conrad Fink: Ackerland und Siedlungen, Biotope erkennen, bestimmen, schutzen, Izdavač: Weitbrecht, 1999.

Iztok Geister: Izbrana življenjska okolja rastlin in živali v Sloveniji , Izdavač: Modrijan, Ljubljana, 1999.

Brandenburgs Regionen im Umbruch (10 Jahre landliche Entwicklung), Izdavač: Ministerium fur Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg, Potsdam 2000.

Josip Kraljičković: Izbor najuzornije hrvatske žene, Biblioteka Ruralni razvitak zagrebačke županije; Izdavač: Zagrebačka županija, Zagreb 2000.

TRAMUNTANA – NASLJE?E ZA BUDUĆNOST, Izdavač: Eko-centar Caput Insulae – Beli, 2000.

Ideas into Action for Local Agenda 21

Mrijan Posavi, Miljenko Ernoić, Roman Ozimec, Franjo Poljak: Hrvatske pasmine domaćih životinja, Izdavač: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb 2002.

Darko Znaor, Sonja Karoglan-Todorović: Poljoprivredno okolišni program za Hrvatsku, (prijevod projekta), Zagreb, 2004.

PERMAKULTURA
Bill Mollison/David Holmrem (1978): Landwirschaft und Siedlungen in Harmonie mit der Natur , Izdavač: pala-verlag, 1984., Prijevod na njemački: Ronald Steinmeyer

Bill Mollison, Reny Mia Slay: Uvod u permakulturu, Izdavač: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu u surasnji sa Središnjom hrvatskom udrugom za permakulturu i ZGO-gospodarenje otpadom i zaštita okoliša d.o.o., Split, 1996., Prijevod s engleskog: Timi Ećimović, Vesna Hegedušić, Ljiljana Prebanda

Stjepan Mandek: Uzgoj kalifornijskih glista, proizvodnja i primjena humusa (vlastita iskustva); Izdavač: ZMAG, 2003.

Global Eko-village Network (GEN) – Europe, Izdavač: GEN, Steyerberg, 1998.

Bruno Motik: Zelena energija, Izdavač: ZMAG, Zagreb 2005.

Bruno Motik, Dražen Šimleša: Zeleni alati za održivu revoluciju, Izdavač: Što čitaš, Zagreb 2007.

VRTLARENJE/HORTIKULTURA/ ŽIVOT NA SELU
prof. ing. Dragutin Vojvoda: Kako urediti dvorišta, ograde, vrtove i parkove; Izdavač: «Zrinski» Čakovec 1972.

Sve u cveću. Priručnik o vrstama i gajenju biljka; (na čirilici); Izdavač: Narodna knjiga Beograd, 1975.

dr. Tatjana Cincović, dr. Milan Čanak, dr. Momčilo Kojić: BOTANIKA, Izdavač: Naučna knjiga, Beograd, 1977.

Grupa autora: Ishrana u prirodi; Izdavač: Vojnoizdavački zavod Narodna knjiga, Beograd 1977.

Margot Schubert, Rob Herwing: Živimo s cvijećem; Izdavač: Mladost, Zagreb 1978. Prijevod s njemačkog: Ljerka Zelenko

Karolj Karasek: Razmnožavanje cveća, ukrasnog šiblja i drveća, Izdavač: Nolit, Beograd 1981.

Čestmir Bohm: Pareys Gartenhandbuch, Izdavač: Verlag Pul Parey, Berlin und Hamburg, 1987.

Irena Rozman, Tatjana Zupančić: Knjiga o vrtu (vse o bivalnem in biološkem vrtu), Izdavač: Centralni zavod za napredak gospodinjstva, 1987.

The Gardening Encyclopedia, Izdavač: Black Cat, 1987.

Marija Omahen: Moj bio-vrt, vrtlarenje bez hemije, kalendar sejanja, sađenja, presađivanja, odgovori iz prakse

dr. Emilija Vukićević: Dekorativna dendrologija, Izdavač: Naučna knjiga, Beograd, 1987.

Reihold Hofmann, Bruno P. Kremer, Gisela Zinkernagel: Bauerngarten, Der Kosmos Ideengeber, Izdavač: Franckh-Kosmos Verlags-GmbH&Co, Stuttgart, 1992.

Adolf Winkler: Tierschutz im eigenen Garten (Lebensraume schaffen fur die bedrohte Natur), Izdavač: Naturbuch Verlag, 1992.

Friedrich Polesny, Erhard Hobaus, Sylvia Blumel: Schadlinge und Nutzlinge, Izdavač: Leopold Stocker Verlag, Graz-Stuttgart, 1992.

Ute York: Der Garten Fruhlingsblumen, Izdavač: Pawlak, Herrsching, 1992.

Ute York: Der Garten Sommerblumen, Izdavač: Pawlak, Herrsching, 1992.

Ute York: Der Garten Hecken, Izdavač: Pawlak, Herrsching, 1992.

Jolanda Englbrecht: Blumen aus dem Bauerngarten, Nostalgie und landliche Blutenpracht, Izdavač: Grafe und Unzer, 1993.

Martin Stangl: Tips und Tricks Hobbygartner, Izdavač: BLV, Munchen Wien Zurich, 1994.

Važnost studentskog pokusnog vrta u obrazovanju vrtlarskih kadrova Agronomskog fakulteta, Izdavač: Agronomski fakultet, Zavod za ukrasno bilje i pejsažnu arhitekturu, Zagreb, 1994.

Richard Bird, Stephen Robson: Creating Boundaries and Screens, Izdavač: Ted Smart, 1998.

Spomenica ZRINJEVAC, Zagreb 1998.

Peter McHoy: Das grosse Buch der Gartenplanung, Izdavač: Bechtermunz Verlag, 1999.,Prijevod a engleskog na njemački: Wiebke Krabbe

Ursula Krueger: Bauern Garten, Izdavač: Bassermann ?

Susanne Bruns, Joachim Stammer: Was Grossvater noch wuste, Izdavač: Franckh-Kosmos

Stefan Langst: Pflanzen fur den Wassergarten, Izdavač: Mosaik Verlag,

Marie-Luise Kreuter: Der BioGarten, Izdavač: BLV

Lidija Komes, Božica PM, Zlata Nanić, Melita Fazinić: Slušaj kako zemlja diše, Izdavač: Alfa, Zagreb 1996.

Annemarie Schweighofer, Martina Lintner: Das Bauerinenbuch (Ein Handbuch rund um Haus, Garten, Feld und Familie), Izdavač: Lowenzahn, Innsbruck, 1997.

Dragica Vitas: Iz vrtova naših baka; Izdavač: Eurofutura, 2002.

VOĆNJAK
JABUKA, Jugoslavenska pomologija (poratna knjiga); Izdavač: Zadružna knjiga, Beograd

prof.dr. inž. Rafael Gliha: Sorte jabuka, u suvremenoj proizvodnji; Izdavač: Radničko sveučilište «Moša Pijade», Zagreb 1978.

Franz Muhl: Alte und neue Apfelsorten; Izdavač: Obst und Gartenbauverlag, Munchen 1991.

Prof. Dr. Friedrich Hilkenbaumer, Hans-Georg Ritsch: Schnitt der Obstgeholze; Izdavač: Naturbuch Verlag 1995.

Gert Muller: Alte Obstsorten; Izdavač:Franckh-Kosmos, 1995.

Karlo Brzica, dipl. ing.: Jabuka; Izdavač: Agroznanje d.o.o., Zagreb 1995.

Katalog uz Izložbu jabuka i voćnih prerađevina, Dani jabuke, Požega '96.

Katalog uz Izložbu jabuka, voćnih prerađevina i meda, Dani jabuke, Požega, 22.-23. listopada 1999.

Ivan Bašić: Ekološki pristup u uzgoju voćaka; Izdavači: Ruža i Ivan Bašić, Nova Gradiška 2000.

Ivan Bašić: Ekološki pristup u zaštiti voćaka; Izdavači: Ruža i Ivan Bašić, Nova Gradiška 2000.

Ivan Bašić: Ekološki pristup u sušenju voća; Izdavači: Ruža i Ivan Bašić, Nova Gradiška 2004.

ORGANSKA POLJOPRIVREDA
Claude Aubert: Biološka agrikultura, za zdravlje i napredak čovjeka (s francuskog preveo: dr. Pavao Krišković); Zagreb, 1972.

dr.inž. Pavao Krišković: Bioagrikultura, u praksi; Izdavač: Izdavačka radna organizacija Mladost, Zagreb 1989.

Pavao Krišković: Osnove biološkog voćarstva, Izdavač: autor, 1972.

Christa Weinrich OSB: Kompostieren wie in der Abtei Fulda; Izdavač: Franckh-Kosmos Verlags GmbH, 1994.

Masanobu Fukuoka: Revolucija jedne slamke, Uvod u prirodno poljodjelstvo; Izdavač: Prirodoslovno društvo ljekovita biljka, Zagreb 1995.

Peter Tompkins, Christopher Bird: Tajni život tla; Izdavač; Prosvjeta, Zagreb 1998.

Darko Znaor: Ekološka poljoprivreda, Izdavač: Nakladni zavod Globus, Zagreb 1996.

Škola eko poljodjelstva; Izdavač: EKO – ZADAR Udruga za promicanje ekološkog poljodjelstva, Zadar 2000.

Rudolf Steiner: Poljoprivredni tečaj, Duhovnoznanstvene osnove za napredak poljoprivrede; Izdavač: Antropozofsko društvo «Marija Sofija», Zagreb 2001. Prijevod s njemačkog: Roman Habunek

Zakonska regulativa u ekološkoj poljoprivredi, Izdavač: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb, listopad 2002.

SJEMENARSTVO
Allgemeine Gemusefibel, Zusammenstellung der in Osterreich kommerziell-erhaltlichen nicht-hybriden und nicht geschutzten Gemusesorten (gesammelt uund durchgearbeitet von Nancy Arrowsmith, Ursula Mitterbauer und Liesbeth Amon fur den Verein Arche Noah aus Gartenkatalogen 1990.)

Ružica Lešić, Paula Pavlek, Bogdan Cvjetković: Proizvodnja povrtnog sjemena, Izdavač: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu, 1993.

Pro Specia Rara Sortenfinder, Quellen fur alte und besondere Garten- und Ackerpflanzen Obst- und Rebsorten, Fruhling 1996.

ReinSaat, Gemuse-, Krauter- und Blumensaatgut aus biologisch-dinamischem und organisch biologischem Anbau, 1999. (katalog)

Sortenubersicht fur den Okologischen Landbau, Gemuse, Getreide, Kartofeln – katalog; Izdavač: ArbeitsGemeinschaft Okologischer Landbau e.V., Darmstadt, 2000.

Indeks Seminum Gaterslebensis, suplementum cultivarorum; Izdavač: IPK, Institut fur Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Gatersleben, 2000.

Indeks Seminum, quae pro mutua commutatione, offert; IPK, Institut fur Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, Gatersleben, 2000.

Kulturkartoffelsortiment, Collection of Potato Varieties; Izdavač: IPK, Institut fur Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Gatersleben, Genbank Aussenstelle Nord, Gross Lusewitzer Kartoffelsortiment (GLKS), Gatersleben 2000.

Wilde und kultivierte Kartoffelarten aus Mittel- und Sudamerika; Izdavač: IPK, Institut fur Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Gatersleben, Genbank Aussenstelle Nord, Gross Lusewitzer Kartoffelsortiment (GLKS), Gatersleben2000.

Arche Noah: Sorten Handbuch 2004., Samen und Pflanzen Erhalterinnen und Erhalter Magazin, Nr. 1, 04. Schiltern bei Langenlois, 2004.


AGRONOMIJA ŠIRE
dr. Milan Ivšić: Gospodarski život na selu; Izdavač: Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, Zagreb 1939.

dr. Marko Mohaček: Kako se hrani bilje; Izdavač: Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, Zagreb 1939.

Vinko Mandekić: Bilinogojstvo (Ratarstvo, II dio), Izdavač: Gospodarska knjižnica Ministarstva narodnog gospodarstva, Glavno ravnateljstvo za poljoprivredu, Zagreb, 1943.

dr. Željko Kovačević: Bolesti i štetnici u voćnjacima i vinogradima; Izdavač: Poljoprivredni nakladni zavod, 1947.

Prof. M.F. Tomme: Ishrana domaćih životinja; Izdavač: Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb 1948.

Pavao Kvakan: Okopavine, I DIO, Gomoljače, Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb, 1950.

Gospodarski priručnik, seljačke sloge; Izdavač: Seljačka sloga, Zagreb 1950.

Tečaj naprednog gospodarstva (uredio Stjepan Pirnat, profesor poljoprivrede); Izdavač: Seljačka sloga, Zagreb, 1950.

dr.ing. Mihovil Gračanin: Pedologija, III dio, sistematika tala; Izdavač: «Školska knjiga», Zagreb 1951.

dr. Božo Turina: Livade – pašnjaci; Izdavač: Poljoprivredni nakladni zavod, 1952.

Gospodarski priručnik; Izdavač: Seljačka sloga, Zagreb 1953.

Gospodarski priručnik za godinu 1964.; Izdavač: Nakladni zavod Znanje 1964.

Mr ?urđica Mokos: Opća hranidba domaćih životinja, za srednje poljoprivredne škole Izdavač: Školska knjiga, 1982.

Bauern Kalender, Oberosterreichische Landesausstellung 1992, Schlagl, Stiftsmeierhof Izdavač: Bohlau Verlag Wien –Koln – Weimer, 1992.

Svi naši VIP projekti, Izdavač: Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2002.

LJEKOVITO BILJE/ SAVJETI/RECEPTI
Maurice Messegue: Vratimo se prirodi, Izdavač: «Otokar Keršovani», Opatija, 1972.
Prevod s francuskog: Ivo Bakotić

Nikola Gelenčir: Prirodno liječenje biljem, i ostalim sredstvima; Izdavač: Nakladni zavod Znanje, 1977.

Ljubiša Grlić: Samoniklo jestivo bilje; Izdavač: Prosvjeta, 1980.

Maria Treben: Gesundheit aus der Apotheke Gottes, Ratschlage und Erfahrungen mit Heilkrautern, Izdavač: Verlag Wilhem Ennsthaler, Steyr, 1980.

Nada Praprotnik: Zdravilne rastline; Izdavač: Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 1984.

dr. Ivan Šilješ, ing. ?urđica Grozdanić, mr. Ivan Grgesina: Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja; Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1992.

Hans E. Und Helga Laux, Alfred Tode: Gewurz-pflanzen, Izdavač: Franckh-Kosmos, 1993.

Die Grosse Enzyklopadie der Heilpflanzen (Ihre Anwendung und Ihre naturliche Heikraft), Izdavač: Neuer Keiser Verlag, 1994., Prijevod s talijanskog «Le erbe» na njemački: Walter Wurzer

Marlies Ortner, Helmut Pelzman: Mein rauterGarten, Izdavač: Osterreichisches Institut fur angewandte Okopadagogik, Graz 1994.

Christine Grey-Wilson: Krauter; Izdavač: Eichborn, 1994.

Andi Clevely, Katherine Roichmond: DuMont's Grosses KrauterBuch (Garten Kueche Dekors (120 recepata), Izdavač: Dumont Buchverlag, Koeln, 1995., prijevod s engleskog: Elisabeth Mueller

Hans E. Laux , Alfred Tode: Heilpflanzen und Ihre Wirkung (Alle uber die wichtigsten Rezepturen und ihre Anwendung), Izdavač: Bechtermunz Verlag, Ausburg, 1996.

Stephanie Faber: Naturkosmetik – Uber 300 Rezepte zum Selbermachen, Izdavač: Heyne Ratgeber 1996.

Margot Hellmiss: Naturlich heilen mit Apfelessig, Mit der Heilkraft von Apfelessig Kopf- und Halsschmerzen, Erkaltungs- und Gelenkerkrankungen sowie Verdauungsstorungen behandeln; Izdavač: Sudwest Verlag GmbH & Co, Munchen 1996.

Sue Minter: Der heilende Garten, Oase fur Korper. Geist und Seele, Izdavač: Momte von DuMont, 1998., Prijevod s engleskog: Annete Roellenbleck

Ševal Muminović: Proizvodnja ljekovitih i začinskih biljaka, Izdavač: Compact-E (Edicija Prirodom do zdravlja), Sarajevo, 1998.

Birgt Frohn: Naturlich heilen mit Olivenol – Extra: mit Olziehkur, Izdavač: Mildena, 1998.

Zora Felicia Storm- Kull: Gesund & Fit durch Schwarzkummel; Izdavač: Moewig, 1998.

Ute Frangenberg: Gesund & Fit durch Johanniskraut; Izdavač: Moewing, 1998.

Simone Harland: Der Apfelessig-Kalender 1999., Fur Schonheit, Gesundheit, Schlankheit; Izdavač: Basserman, 1999.

Dragica Vitas: Staza mirisnih ulja, Knjiga o biljkama, eteričnim uljima i aromaterapiji; Izdavač: EuroFutura, Zagreb, 2001.

VRTNA I INA ROMANTIKA
C.F. Burger: Die Blumesprache, Ein Buch der Liebe und Freundschaft, izdavač: Sturz Verlag Wurzburg, (knjiga je prvo izdanje doživjela 1750. u Leipzigu i Quidlinburgu)

Poetische Texte: Leben beginnt jeden Tag (gesammelt und herausgegeben von Kristiane Allert-Wybranietz), Izdavač: Wilhem Heyne Verlag, Munchen

ŠUMA
Ivo Horvat: Nauka o biljnim zajednicama, Izdavač: Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb 1949.

Dr. Ing. Mihovil Gračanin: PEDOLOGIJA – III dio, Sistematika tala, Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1951.¸

Albert Pilat, Otto Ušak: Atlas hub; Izdavač: Statni pedagogicke nakladatelstvi, Praha 1964.

Stana Hoćevar: Bolesti šumskog drveća, Izdavač: Inštitut za gozdno im lesno gospodarstvo Slovenije, Ljubljana 1967.

Čedomil Šilić: Atlas drveća i grmlja, Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo 1973.

Prof.dr. Zlatko Vajda, Nauka o zaštiti šuma, Izdavač: Školska knjiga 1974.

Utvrđivanje i društveno vrednovanje opštekorisnih funkcija šuma, Izdavač: Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Jugoslavije

Glasnik za šumske pokuse, Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb 1975.

Giuseppe Pace: Atlas gljiva; Izdavač: Prosvjeta, Zagreb 1977. Prijevod sa slovenskog: Alka Vrtar

Čedomil Šilić: Šumske zeljaste biljke, Izdaju

IGKRO «Svjetlost», Sarajevo, Školska knjiga, Zagreb, «Vuk Karadžić», Beograd, 1977.

Dr. ing. Zvonimir Špoljarić: Anatomija drva, Izdavač: Samoupravna interesna zajednica odgoja i usmjerenog obrazovanja šumarstva i drvne industrije SR Hrvatske, Zagreb 1978.

Prof. dr. Radomir Lakušić, Ekologija biljaka, Izdavač: IGKRO «Svjetlost», OOUR – Zavod za udžbenike, Sarajevo 1980.

Čedomil Šimić: Endemične biljke, Izdavač: «Svjetlost», OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984.

ŠUMARSKA ENCIKLOPEDIJA (3 sveska), Izdavač: Jugoslavenski leksikografski zavod «Miroslav Krleža»

ŠUMARSKI FAKULTET, Izdavač: Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1985.

Katzmann – Kux – Treytl: WALD, Izdavač: Bundesministerium fuer Umwelt, Jugend und Familie, Wien 1990.

Waldlehrpfade in Osterreich, vodič

PRIRUČNICI O PRIRODI I DRUŠTVU
Gert von Natzmer: Tajni život prirode, Izdavač: Matica Hrvatska, Zagreb 1960.

Original: Safari-Verlag, Berlin 1952., Preveo s njemačkog: Vlatko Šarić

Harry Garms, Leo Borm (1977): Fauna Europe (priručnik za raspoznavanje životinjskih vrsta), Izdavač: Mladinska knjiga, Ljubljana 1981., Prijevod s njemačkog: Ivo Matoničkin, Ivan Habdija, Nikola Tvrtković

Gerald Durrrel s Lee Durrell: Svijet prirode, Vodič za povratak prirodi, Izdavač: Grafički zavod Hrvatske, Preobraženska 4, Zagreb, 1990., Prijevod s engleskog: Janko Paravić

Felix R. Paturi: Die Chronik der Erde (suradnici: Friedrich Strauch i Michael Herholz), izdavač: Chronik Verlag im Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH, Guetersloh/Muenchen 1991, 1995

Nicolas Hammond/Michael Everett: Das grosse Buch der Voegel (ueber 340 europaeische Vogelart in Farbe), Izdavač: Gondrom Verlag& Co, Bindlach 1994.

TURISTIČKI VODIČI I SLIČNO
Aleksandar Ugrenović: Trsteno – Arboretum i stanica Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske akademije; Izdavač: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1953.

Turistički vodič kroz Liku; Izdavač: Turistički savez Zajednica Općina Gospić, 1980.

Prirodne znamenitosti Hrvatske; Izdavač: Školska knjiga Zagreb, Zagreb 1982.

Martin Schneider-Jacoby, Hartmut Ern: Save-Auen, Vielfalt durch Uberschwemmung (Naturuhrer durch eine der grosten europaischen Auenlandschaften in Jugoslawien); Izdavač: Verlag Jurgen Resch, Radolfzell 1990.

Ivo Bralić: Die Nationalparks Kroatiens, Izdavač: Školska knjiga Zagreb, Zavod za zaštitu okoliša, prirode i prirodne baštine, Zagreb

Nationalpark Risnjak, Kroatien; Izdavač: Javno poduzeće NP RISNJAK & JIVTOUR, Zagreb 93

Franz Wolkinger: Natur- und Nationalparks in Osterreich; Izdavač: austria medien service, Graz 1996.

Kurt Zernig, Gunter Getzinger: Naturfuhrer, Graz und Graz-Umgebund; Izdavač: Leykam Buchverlagsges. m.b.H. Graz 1997.

Ostereichische Naturparke (Jahr der Naturparke) 1999.

Šime Balen: Velebit se nadvio nad more…; Izdavač: Planinarsko ekološko društvo Duga, Zagreb 1999.

Die Gartenreise, (durch steirische Weinland in Osterreich… Izdavač: Therapiegareten, Herbersdorf, 2000.

Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski (1951-2001), katalog; Izdavač: Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski

Suzana Trninić, Zdravko Piškor: Lovišta Zagrebačke županije; Izdavač: Zagrebačka županija, Zagreb 2002.

Secesija u Hrvatskoj, vodič (uz izložbu u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, 2003./04.), Izdavač: Vjesnik, 2003.

Nacionalni parkovi i parkovi prirode RH; Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb 2003.

Kroatische National- und Naturparks, Izdavač: Kulturministerium der Republik Kroatien, Zagreb 2006.

Velebit; Izdavač: CRV d.o.o. Tours, Zagreb, Velika Gorica

Gorski kotar; Izdavač: «Marsa 88», Zagreb

Županija Ličko-Senjska, Otočac-Plitvička jezera-Gospić

Prostor trajne privlačnosti (Županija Ličko Senjska)


ARHITEKTURA I GRADNJA
Fritz Spannagel: Der Mobelbau (Ein Fachbuch fur Tischler, Arhitekten, Lehrer und Liebhaber), Izdavač: Verlag Th. Schafer, Hannover, 1954

Viktor Herbert Pottler: Volksarhitektur der Oststeiermark, Izdavač: Zeitschift Gleisdorf, 1982.

Miranda Innes: Wohnen im landlichen Stil (Restaurieren-Dekorieren-Einrichten), Izdavač: Kaleidoskop Buch, 1989.

Evemarie Brandle/ Franz Xaver Wittmann: Sanierung alter Hauser (Mit Oko-Tips zu Baustoffen), Izdavač: BLV, 1996.

Tomislav Toth: Stan u potkrovlju, Izdavač: Majstor press d.o.o., Zagreb 2008.

ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA
Branimir Gušić: Medvednica – planinarski vodič, Izdavač: «Sljeme» podružnica hrvatskoga planinarskog društva u Zagrebu, 1924.

Zaštita prirode, svrha i zadaci; Izdavač: Republički zavod za zaštitu prirode, Zagreb 1970.

Pjer Žorž: Sve o životnoj sredini; Izdavač: Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd 1971.

Dietmar und Renate Alchele: Die Natur in unserer Stadt (Die Stadt als Lebensraum), Izdavač: Kosmos – Gesselschaft der Naturfreunde, 1975.

Branimir Gušić, Cvito Fisković: Otok Mljet – naš novi nacionalni park, Izdavač: Uprava nacionalnog parka Mljet, Goveđari 1980.

Prof.dr. ?uro Rauš: Zaštita prirode, skripta za studente šumarskog fakulteta, Zagreb 1985.

Božica Papeš: Zaštita prirode i planinarstvo u Hrvatskoj (diplomski rad), 1985.

Sergej Forenbacher: Velebit i njegov biljni svijet, Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1990.

Moja mala kap – Ekološka prolematika đurđevačke Podravine, Izdavač: Zelena akcija, Zagreb 1993.

Dvije godine okupacije – nacionalni park Plitvice; Izdavači: Uprava nacionalnog parka «Plitvička jezera», Zagreb, Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša RH, Zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 1993.

Crvena knjiga životinjskih svojti Republike Hrvatske, Izdavač: Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, Zavod za zaštitu prirode, Zagreb 1994.

Crvena knjiga biljnih vrsta Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, Zavod za zaštitu prirode, Zagreb 1994.

Crveni popis biljnih svojti, životinjskih svojti – sisavci, Izdavač: Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, Zavod za zaštitu prirodu, Zagreb 1994.

Der Weissstorch – Vogel des Jahres 1994 (Das Weissstorch-Projekt in Baden-Wurttemberg); Izdavač: Bezirksstelle fur Naturschutz und Landschaftspflege und Staatliches Museum fur Naturkunde, Karlsruhe 1994.

ZBORNIK RADOVA, 40 godina Nacionalnog parka «Risnjak» (1953.-1993.), Crni Lug 1994.

Ivan Pleše-Lukeža: Sumrak goranskih šuma; Izdavač: Šumarski institut, Jastrebarsko, «Hrvatske šume», p.o. Zagreb, Jastrebarsko, 1997.

Jan Čižek: Zaštita okoliša, džepni priručnik, Izdavač: Pučko otvoreno učilište, Zagreb 1998.

Jane Gooddall u suradnji s Filipom Bermanom: Razlog za nadu, duhovno putovanje; Izdavač: Biovega, (Makronova edicija) Zagreb 2001: Prijevod s engleskog: Igor Vidaček

Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj, BILTEN projekta, br. 1/2004., Izdavač: Državni zavod za zaštitu prirode

Bilten projekta: Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj Br.2 /2005., Izdavač: Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb 2005.


KNJIGE/ PRIRUČNICI/ VODIČI… ZA DJECU, MLADE & Co
Alfred Edmund Brehm: Život životinja, Izdavač: Cankarjeva založba, Ljubljana- Zagreb, Prosvjeta, Zagreb 1989.. Prvo izdanje 1878., prerađeno, skraćeno i dopunjeno by Theo Jahn 1966., prijevod na hrvatski: Vlatko Šarić

Proffesor dr. Otto Schmeil: Leitfaden der Botanik (Ein Hilfsbuch fur den Unterricht in der Pflanzenkunde an hohern Lehranstalten); Izdavač: Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig, 1911.

prof. T. Radivojevića: Osnovi fizičke i opšte geografije, za peti razred srednjih škola; Izdavač: Izdavačka knjižarnica Tome Jovanovića i Vujića «Zeleni Venac» 1936.

Svijet oko nas, enciklopedija za djecu i omladinu u dva sveska, (A-M), Školska knjiga Zagreb, 1960.

Bertha Moris-Parker (1967): Riznica prirode, Školska knjiga, Zagreb 1969.

Walt Disney (Rutherford Platt i članovi studija): SVIJET PRIRODE, prikazan prema seriji filmova Walta Disneya «Istinite priče iz prirode», Izdanje: Školska knjiga, Zagreb; Vuk Karadžić, Beograd; Mladinska knjiga, Ljubljana; Prosvetno delo, Skopje; Forum, Novi Sad; 1967.

Mali anatomski atlas, NAŠE TIJELO, za 8. razred osnovne škole i za škole II stupnja, priredio: Juraj Bukša, slike izradio: Vjekoslav Brešić), Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1970.

Franjo Dolenec, dr. Ante Lui: Priče iz životinjskog svijeta (za više razrede osnovne škole); Izvođač: Školska knjiga – Zagreb 1970

Veliki atlas životinja – Jedinstveni prikaz života na Zemlji, Izdavač: Mladinska knjiga (1973.)

Wolfgang Dierl: Schmetterlinge – Unsere Tag und Nachtfalter nach Farbfotos bestimmen; Izdavač: Kaiser, Copyright BLF Verlagsgesselschaft, Munchen 1975.

Radovan Domac: Mala flora Hrvatske i susjednih područja, Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1979.

Narava v gorskem svetu; Izdavač: Planinska založba Slovenije, Ljubljana 1982.

Natur entdecken; Izdavač: Kilda-Naturfuhrer, Greven 1985.

Ursula Letschert: Der Igel, Verhalten, Pflege, Uberwinterung; Izdavač: ETB, ECON Taschenbuch Verlag 1986.

Dorothy Mierow, Tirtha Bahadur Shrestha: Himalayan Flowers and Trees, Izdavač: Sahayogi Prakashan, Kathmandu, Nepal 1987.

Aichele/Schwegler/Zahradnik/Cihar: Der grosse Kosmos Tier- und Pflanzenfuhrer; Izdavač: Franckh-Kosmos Verlags GmbH Stuttgart, 1987.

Mary Matthews, Robin Reckitt, Jasmina Mužinić, Jozsef Mikuska: Upoznajmo ptice; Izdavač: ICBP Migratory Birds Programme i dr. Ante Pelivan, Zagreb 1988.

Heather Angel: NaturFotografie – Ein Handbuch fur Hobby- und Profifotografen Izdavač: Orbis Verlag, Munchen 1991., Prijevod s engleskog na njemački: original 1982. by Dorling Kindersley, Ltd. London, Preveo: Erwin Peters

Wolfgang Dierl: Leptiri (Šetnje prirodom); Izdavač: Cankarjeva založba (prevela Paula Durbešić), Ljubljna, Zagreb 1990.)

Wolfgang Lippert: Livadno cvijeće (Šetnje prirodom); Izdavač: Cankarjeva založba (prevela Zinka Pavletić), Ljubljana, Zagreb 1990.

Bruno P. Kremer: Weidebloemen leren kennen, herkennen, beschermen , Izdavač: (na flamanskom) Thieme (1991.)

Debbie Silver, Bernadette Valley: Was du tun kannst um die Erde zu retten, Izdavač: Ueberreuter, 1991., Prijevod sa američkog engleskog (original: The young person's guide to saving the planet): Barbara Veit

Dragutin Rucner: O životu ptica u dolini Neretve; Izdavač: Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Galerija «Stečak» Klek, Ogranak Matice Hrvatske Metković, 1993.

KREATIVA ZA DJECU I ODRASLE
Blumenkubst, Zauberhafte Arrangements Grundtechniken und Floristik, Izdavač: Weltbild Velag

Hans Fasold: Sterne, Bluten, Graser (Neuer Weihnachtsschmuck), Izdavač: Christophorus-Verlag, 1968.

Charmaine Muller: Geschenke einfach anders (Praktische Dinge aus Stoff), Izdavač: Augustus Verlag Augsburg, 1999.


BAŠTINA
?uro Rauš: Stari parkovi u Slavoniji i Baranji; Izdavač: Hortikultura, Split 1977.

Tomislav ?urić, Dragutin Feletar: Stari gradovi i dvorci sjeverozapadne Hrvatske, Izdavač: NIŠRO Varaždin, 1981.

Šečem, šečem, drotičko, Zbirka dječjih igara, pjesama, brojalica i rugalica; Izdavač: Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske uz 40. obljetnica djelovanja, 1948-88.

SVJETSKA BAŠTINA, UNESCO – Prirodne i kulturne znamenitosti, Izdavač: Založba Mladinska knjiga, Ljubljana-Zagreb 1991.

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Etnološki zavod& «Družina» - čuvari tradicije hrvatskih obiteljskih zadruga: Obiteljska zadruga Šantek iz Rudeša u Zagrebu; Izdavač: Studia ethnologica Croatica, Posebna izdanja 1, Zagreb, 1993.

Moja Hrvatska, zemljom kroz prostor i vrijeme; Izdavač: DMD, 1993.

Pisanica – Hrvatski uskrsni običaji, Izdavač: Otvoreno sveučilište, Zagreb 1993.

Mladen Obad-Šćitaroci: Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja, Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1993.

Oglavlje udate žene u sesvetskom prigorju, katalog uz izložbu zima, 1999./2000., Izdavač: Muzej prigorja, Sesvete

36. th International Folklore Festival: katalog uz međunarodnu smotru folklora 17. – 21. srpnja, 2002., Zagreb

Život u drvenoj kući, Očuvanje graditeljske baštine Sesvetskog Prigorja; Izdavač: Muzej Prigorja, Zagreb 2002.

KUĆA, muzejsko-edukativna i nagradna igra (katalog uz izložbu u povodu međunarodnog dana muzeja 18.05.2002.), Pokrovitelji: Grad Zagreb, Ministarstvo Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorska županija, Izdavač: Sekcija za muzejsku pedagogiju Hrvatskog muzejskog drušva, Zagreb 2002. (brošurica, mići format, meki uvez, 55 str.)

Jagoda Vondraček-Mesar: Svadbeni običaj sesvetskog Pigorja, Izdavač: Muzej Prigorja, Sesvete, 2004.

ŠIVANJE, KROJENJE, ŠTRIKANJE
Ivka Mikulandra: Teorija krojenja, Izdavač: Izdavačko knjižarsko poduzeće Mladost, Zagreb, 1968.

Burda: Grundkurs Nahen (Leich und schnell zur Basisgarderobe), Izdavač: Knaur Ratgeber Verlage, 2003.

RUČNI RADOVI, Pletenje, kačkanje, vezenje, šivanje, uzlanje i drugi radovi za spretne ruke, Izdavač: Mladinska knjiga, Ljubljana – Zagreb 1983.

ORGANIZACIJA
Sandy Adirondack (London Voluntary Service Councl): Sve o upravljanju (uspešno upravljanje dobrovoljnim (nevladinim) organizacijama i lokalnim grupama, Izdavač: Građanske inicijative, Beograd, Vlajkovićeva 17

Monika Becht: So komme ich beruflich voran, Karrierestrategien fur Frauen, Izdavač: PAL Verlagsgesellschaft, Mannheim, 1993.

Pamela J. Conrad: Berufs- und Privatleben im Griff, Techniken fur ein erfolgreiches Lebensmanagement; Izdavač: Uberreuter, 1996.

Rhetorik, Erfolgreich reden – besser uberzeugen, Management training, Izdavač: Buch and Zeit Verlagsgesellschaft mbH – Koln, 1994.

Manfried Hillisch, Johannes Winzor: Chef sein – Chef bleiben, Mitarbeiterfuhrung in Industrie und Gewebe; Izdavač: Wilheln Ennsthaler, 1994.

Buchfuhrung leicht gemacht, Die praktische Grundkurs fur Einzelhandel, Grosshandel und Industrie, Mit Beispielen, Aufgaben, Losungen; Izdavač: Weltbild Verlag, Augsbrg, 1995.

Marijan Pavlic, Alfred Gjenero: Oblikovanje poslovnih pisama, zapisnika i sastavaka; Izdavač: Informator, Zagreb 1997.

Vodič za poduzetnike, Izdavač: RH Ministarsto gospodarstva, Zagreb, 1999.

Ivana Laginja, Lidija Pavić: Putokaz za djelotvoran rad lokalne zajednice, Izdavač: Odraz, Zagreb, 2001.

PREHRANA, KUHARICE I DOMAĆICE
Knjiga za svaku ženu – Uzorna domaćica, Izdavač: Seljačka sloga, Zagreb 1955.

Mira Vučetić: Suvremena prehrana i kuhanje, Zagreb, 1961.

Jela brze pripreme, Zagreb 1962.

Margita Colova, Vera Stoilova: Povrće u ishrani – uputstva, recepti, konzerviranje

Izdavač:Državno izdavačko preduzeće «Zemizdat», Sofija 1967., Prevod-adaptacija s bugarskog: Zlatija Prodanović-Mladenov, Marin Mladenov

100 Vegeta specijaliteta, Izdavač: Podravka RZ marketing Koprivnica, Zagreb 1982.

SALATE, Izdavač: Jugoart, 1986.

Annette Wolter: Kartoffeln leicht gemacht, Izdavač: Grafe und Unzer, 1988.

Elisabeth Dopp: Pfankuchen leicht gemacht, Izdavač: Grafe und Unzer, 1989.

Johanna Handschmann: Vollwertkuhe leich gemacht - Mit Schrot und Korn, Izdavač: Grafe und Unzer, 1989.

Burda: Gemuse – uber 200 Rezepte von Artischocke bis Zwiebel, Izavač: Pawlak, 1989.

Michael Berger: Biologische Ernarung, Izdavač: Buch- und Zeitschriftengrossbetrieb A. Frolich, Seyring 1989.

Franz und Brigitte Hingerl: Frisch vom Bauern auf den Tisch, Izdavač: BLV Essen &Geniessen, Munchen, Wien, Zurich, 1990.

Peter Jorimann, Werner Scheidegger: Amaranth, Dinkel & Co –Altes Corn neu entdeckt,(mit vielen Alltagsrezepten von Erica Banziger), Izdavač: Midena Verlag, Kuttigen/Aarau 1993.

Zlata Nanić: Jela od ljekovitog bilja, naklada autorice, Zagreb, 1994.

Ivo Mlinarić, Zlata Vucelić, Terezija Genter: Hranom protiv raka, Izdavač: Alfa, Zagreb 1995.

Ana Topfer: Krapinska purgerska kuhinja, Izdavač: Humorističko društvo «Zvonec», Krapina 1995.

Dr. Oetker: Backen mit Apfel, Izdavač: Genehmigte Lizenzausgabe fur Weltbild Verlag GmbH, Augsburg 1997.

Željko Sobotka: Pravila ekobiotičke prehrane, Izdavač: Prirodoslovno društvo «Ljekovita bljka», Zagreb 1997.

Hermine Klein: Getreie Gerichte, pikant & suss, Naturkuche, Rezept-Sammlung Nr.2

TRAMUNTANA - DAROVI PRIRODE, Izdavač: Eko centar CAPUT INSULAE – Beli, 2000.

Igeborg Munzing-Ruef: Kursbuch gesunde Ernahrung, Izdavač: Wilhem Heyne Verlag, Munchen 2000.

Erika Seidl: Lust auf Kurbis – Ein genussreicher Streizug durch die Welt der Kurbisse, izdavač: Eigenverlag, 2000.

Vesna Brkić: Uravnotežena vegetarijanska prehrana – s uporabom ljekovitog bilja, Izdavač: Harmonija, Zagreb 2000.

Jela od riže – brzi i jednostavni recepti, Izdavač: Zrinski d.d., Čakovec 2004., Prijevod s engleskog: Gabrijela Žvorc

Ljubomir i Maja Grubor: Vegetarijanska kuhinja, Izdavač: Andromeda, Zagreb 2005.

Dalmatinska kuharica, Izdavač: Damibo d.o.o. , Zagreb 2008.


ČASOPISI
Priroda, časopis hrvatskog prirodoslovnog društva, br. 6-7, Zagreb 1966.

Priroda, časopis hrvatskog prirodoslovnog društva, br. 6-10, Zagreb 1977.

Foto Kino Revija, Jugoslavenski časopis za fotografiju i amaterski film, April 1980.

Sociologija sela, br. 111/114 (siječanj-prosinac 1991.), Izdavač: Institut za društvena istraživanja, Sveučilišta u Zagrebu 1991.

Ekološki glasnik

Socijalna ekologija, časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, br.2, 1994., Izdavač: Hrvatsko sociološko društvo, Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Das Haus spezial, Umbauen & Renovieren, br. 3/95.

Kraut&Rube, Biologisches Gartnern und naturgemasses Leben

Die Winter RUBE, PermaKultur Zeitschrift fur nachhaltiges Gartnern und zuckunftsfahige Landnutzung, Ausgabe 2, Dezember 1997; Izdavač: Osterreisches Institut fur angewandte Okopadagogik, Graz

KOLO, časopis Matice hrvatske, Izvanredno izdanje, proljeće 1998.

Moja Zemlja, prvi hrvatski stručno-popularni časopis za ekološku poljoprivredu

Kosmos, das Magazin fur die Natur

OkoLand, Zeitschrift fur biologischen Landbau, Okologie, Ernahrung und Agrarpolitik

Naturland magazin, Extra- Tipps und Infos zu Bio-Lebensmitteln & OkoLandbau

Universum, das schonste magazin Osterreichs, ORF

bioaktuell, das magazin der biobewegung

Živa Zemlja, Glasilo društva za biološko dinamičko gospodarenje

BURA, časopis Energetske sekcije Zelene akcije, 2000./2001.

nobilis, časopis bez posljednje stranice, 2002.

Ljekovite biljke, liječenje-pregrana-kozmetika

Okoliš, Glasilo Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja

UNA terra, časpis za zdrav život i okoliš

ORIS, časopis za arhitekturu i kulturu, br. 31, Zagreb, 2005.

National Geographic

GRAD ZAGREB
Zvonimir Milčec: Zagrebači gradonačelnici; Izdavač: ALFA, Zagreb 1993.

Mr Vladimir Lay: Od brige k akciji, Što mogu učiniti građani u zaštiti okoliša Zagreba, (Obrazovnje za okoliš u Hrvatskoj – Knjiga 3); Izdavač: Zelena akcija, Zagreb 1996.

Vera Petrinjak Šimek: Zaštita okoliša u Zagrebačkoj županiji; Izdavač: Zelena akcija, Zagreb 1997.

ANARHIZAM
Emma Goldman: Anarhizam i drugi ogledi; Izdavač: DAF, Zagreb 2001 prevela Biljana Romić (original: London, 1969. – prvo izdanje prosinac 2001.)

Dražen Šimleša: Snaga utopija; Izdavač: Što čitaš, Zagreb 2005. (prvo izdanje objavljeno 2000.)

Johan Most: Religijska kuga&drugi spisi (Biblioteka: Fantom slobode); Izdavač: LIBER, CLS Beograd, 2005. /Prijevod: socijalistička đačka grupa Oslobođenje, Dubravko Grbešić)

UMJETNOST/FOTOGRAFIJA
Čovjek i more, katalog uz 6. međunarodni biennale fotografije (zadar, 15. jula – 30. septembra 1969.)

Vidoje Mojsilović: Fotografija od ideje do realizacije; Izdavač: Novinsko-izdavačka radna organizacija Tehnička knjiga, Beograd 1979.

Tošo Dabac – MONOGRAFIJA; Izdavač: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1980.

Edmund Bugdoll: Der Schnappschuss, Familie, Reise, Sport; Farbfotografie fur Jedermann; Izdavač: Umschau Verlag Frankfurt/Main, 1984.

Barbara London: A Short Course in Pentax Photography (A Guide to Great Pictures)

RAZNI EKOPEDAGOŠKI PRIRUČNICI
Rudolf R. Knirsch: Umwelterziehung in den USA, Einfuhrung und Dokumentation mit Folgerungen fur die Unwelterziehung in der Bundesrepublik Deutschland; Izdavač/i: Zentrum fur Nordamerika-Forschung (ZENAF) Universitat Frankfurt, Campus Forschung, 1986.

Racionalno korištenje energije u domaćinstvu; Izdavači: Izdavačko knjižarska radna organizacija «Mladost» Zagreb, «Elektroprivreda Zagreb-Zagreb», «Gradska plinara Zagreb-Zagreb», 1983.

Kurt lang Bein, Roland Bettschart, Marianne Enigl, Manfred Muhlberger: Reportagen aus der Zukunft; Die sanfte Industriegesellschaft, Ein Traum wird wahr; Izdavač: Verlag Orac, Wien/Munchen, Zurich 1991.

Betrifft: OZON; Izdavač: Bundesministerium fur Umwelt, Jugend und Familie, Graz (brošurica, meki uvez, 23 stranice)

The Earth Charter, Values and Principles for a Susteinable Future; Izdavač: Earth International Secretariat, Costa Rica (brošurica, meki uvez, 16 str.)

There is no alternative; Izdavač: Shell On Sustainable Development, Shell case studies – a contribution to the World Summit on Sustainable Development (brošurica, meki uvez, 16 str.)

Marjorie Lamb: Dvije minute dnevno za zeleniji planet, Brzi i jednostavni postupci koje možemo lako usvojiti i provoditi da bismo sačuvali našu Zemlju; Izdavači: Zbrinjavanje gradskog otpada, Zelena akcija Zagreb, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i stabeno komunalne djelatnosti, Zagreb 1992. (Prijevod s engleskog: Dražen Nikolić)

Washen und putzen, energiesparend und umweltfreundlich; OkoTips fur den modernen Haushalt; Izdavač: Varlagsunion Erich Pabel-Arthur Moewig KG, Rastatt 1991.

Marlies Ortner, Gerhard Dell: Ein Umweltbuch fur Jugendgruppen; Izdavači: autor/ica

Marlies Ortner, Ursula Hauszer: Okologie-Spiel; Izdavač: autorice, 1992.

Naturschutz zu Hause, Eine Informartionsbroschure der WWF- Landesorganisation STEIERMARK, WWF Steiermark, 1993.

Franz Alt: Die Sonne schikt uns keine Rechnung, Di Energiewende ist moglich; Izdavač: Piper, Munchen, Zurich, 1994.

Dada Lerotić: Štiti okoliš; Izdavač: Udruga za demokratsko društvo (Biblioteka Mala škola demokracije), Split 2001.

RAZNO/ EU/ ZAKONODAVSTVO

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/2/8 12:35:48 - SJEMENARENJE NAŠE SVAGDAŠNJE
2017/12/5 9:50:34 - SJEMENARSKO DRUŽENJE NA KONCU 2017.- U SOKIĆU
2017/4/12 12:41:49 - IZLOŽBENI SAJMOVI I RAZMJENE
2017/2/16 8:20:00 - Izložba sjemena i druženja u Smoothie baru SOKIĆ
2017/2/14 5:50:00 - Da ponovimo... :)
2017/1/1 11:00:00 - Sretna, zdrava, vesela i uspješna 2017.
2016/4/21 7:50:00 - Izložba, razmjena i sajam sjemena i sadnica u VRTU..
2016/3/7 8:00:00 - U Sokiću, svake subote u ožujku, od 17.00 do 19.00
2015/12/29 9:10:00 - SRETNA I PLODNA VAM 2016.
2015/8/18 18:50:00 - PERMAKULTURA U DVORCU, AUSTRIJA

Najnovije objave

2018/2/8 12:35:48 - Aktualno - SJEMENARENJE NAŠE SVAGDAŠNJE - 2017/12/5 9:50:34 - Aktualno - SJEMENARSKO DRUŽENJE NA KONCU 2017.- U SOKIĆU - 2017/4/12 12:41:49 - Aktualno - IZLOŽBENI SAJMOVI I RAZMJENE - 2017/2/16 8:20:00 - Aktualno - Izložba sjemena i druženja u Smoothie baru SOKIĆ - 2017/2/14 5:50:00 - Aktualno - Da ponovimo... :) -

Izbor iz sadržaja

Aktualno
aktualno
Eseji
eseji
Biblioteka
biblioteka
Cvjetnjak
cvjetnjak
Kućno sjemenarstvo
kućno sjemenarstvo
Kuća
kuća
Povrtnjak
povrtnjak
Ljekovito i začinsko bilje
bilje
Voćnjak
voćnjak
Vinograd
vinograd
Živica
živica
Njiva
njiva
Domaće životinje
životinje

Pretraga