Home / Mir


Za mir na Zemlji

Iz "Povelje o Zemlji"

PROMOVIRATI KULTURU TOLERANCIJE, NENASILJA I MIRA
 • Ohrabriti i podržati uzajamno razumijevanje, solidarnost i suradnju među svim narodima unutar pojedinih zemalja i među zemljama
 • Primijeniti sveobuhvatne strategije za sprečavanje nasilnih sukoba i suradnjom rješavati i upravljati konfliktima vezanim uz okoliš i druge spoorove
 • Demilitarizirati nacionalne sustave sigurnosti do razine neprovokativnog obrambenog držanja i prenamijeniti vojne resurse mirnodopskoj svrsi, uključujući ekološku obnovu
 • Ostraniti nuklearna, biološka, sva toksična i druga oružja masovnog uništenja
 • Osigurati da korištenje orbitalnog i svemirskog prostora bude u službi zaštite okoliša i mira
 • Prepoznati da MIR u svojoj sveukupnosti čini pravedan odnos prema samome sebi, prema drugim osobama i kulturama, drugim oblicima života, prema Zemlji, te još većoj cjelini koje smo SVI samo mali djelić

OSIGURAJMO DJECI MIRAN SAN !!!

th13 th12

INSPIRATIVNI LINKOVI

 • http://gen.ecovillage.org
 • http://www.gen-europe.org
 • http://www.planet-diversity.org
 • http://www.slowfood.com
 • http://www.goodwithmoney.co.uk

Rustica.HR

http://rustica.hr/modules/mastop_publish/?tac=Mir